Viziune

Noi existăm pentru a-L glorifica
pe Dumnezeu, împlinind
Marea Trimitere.

 

“…duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i

în Numele Tatălui, al Fiului şi al Duhului Sfânt şi învăţându-i să păzească

tot ce v-am poruncit! Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele,

până la sfârşitul veacului!”

Matei 28:19-20

Viziunea sau misiunea comunității noastre se subordonează scopului nostru și conține elemente fundamentale care contribuie la îndeplinirea lui.

STALPI 2

STALPI 2

STALPI 2

STALPI 2

Mijlocul prin care noi credem că atingem scopul lucrării noastre este împlinirea Marii Trimiteri a Domnului Isus Cristos (Matei 28:18-20), al cărei element de bază este formarea de ucenici.

Un ucenic este un credincios în Isus Cristos, născut din nou și botezat după modelul Noului Testament, care face parte din biserică și care îndeplinește trei cerințe fundamentale, caracteristice ucenicilor Domnului Isus în Evanghelii:

LUI CRISTOS

CU CRISTOS

PENTRU CRISTOS

Specific

Dedicare pentru predicarea expozitivă și aplicațională

Predicarea expozitivă explică textul biblic folosind metoda exegezei literale, bazate pe studiu gramatical și contextual istoric, încercând să găsească și apoi să transmită ascultătorului contemporan semnificația textului Scripturii din contextul original. Spre deosebire de predicarea tematică, predicarea expozitivă de obicei este o expunere verset cu verset al unui pasaj, capitol sau carte a Bibliei, nu o expunere a unei teme care adună și sistematizează cât mai multe referințe biblice la un loc.

Accentul aplicațional al predicării presupune concentrarea predicatorului nu doar pe o exegeză a textului biblic, cât și pe o exegeză a audienței sale, încercând ca fiecărui principiu biblic descoperit în text să i se atribuie o aplicație practică și personală relevantă ascultătorului contemporan, acesta fiind provocat să o aplice în viața sa. Predicarea expozitivă și aplicațională răspunde la întrebările „ce a însemnat textul acesta pentru destinatarii lui original?”, apoi „ce înseamnă textul acesta pentru noi, cei care îl citim astăzi?” și, în final, „ce ar trebui să fac eu, în lumina celor înțelese din acest text?”

Dedicare pentru închinarea verticală fără compromisuri

Închinarea este un mijloc biblic universal de a-l slăvi pe Dumnezeu și, de aceea, închinarea trebuie contextualizată fiecărei culturi sau generații în parte, astfel încât omul să îl poată glorifica pe Dumnezeu în mod “natural”, adică relevant ca stil și exprimare generației și culturii în care el trăiește.

Având în vedere că închinarea care îl slăvește pe Dumnezeu trebuie să fie verticală, vom fi atenți să menținem relevanța închinării fără a-i compromite verticalitatea, nediluând mesajul său, esența ei de dragul stilului sau exprimării sale contemporane.

Dedicare pentru calitatea și nu cantitatea de ucenici

Formarea de ucenici este scopul bisericii noastre, dar ținta finală nu este cantitatea, ci calitatea ucenicilor. De aceea, procesul ucenicizării va fi monitorizat și evaluat în permanență, urmărind ca elementele fundamentale în formarea unui ucenic să fie implementate în întregime în viața fiecărui credincios/membru al bisericii.

Dedicare pentru închinare, slujire și umblare cu Cristos

Suntem dedicați în implementarea în viața fiecărui credincios (membru) al bisericii a elementelor fundamentale care definesc un ucenic din punct de vedere biblic: închinarea, umblarea și slujirea. Fiecare membru al bisericii trebuie să se închine, să umble și să lucreze pentru Cristos.

Dedicare pentru o lucrare prospera de grupe mici

Grupul mic este cadrul cel mai propice al ucenicizarii – formării de ucenici. Potrivit exemplelor biblice, în cadrul bisericii noastre ne dorim ca fiecare creștin să fie un ucenic și de aceea, o focalizarea principală a lucrării noastre este dezvoltarea, monitorizarea și evaluarea grupurilor mici în care vor fi cuprinși toți membrii bisericii noastre.

Dedicare pentru plantarea de biserici

Misiunea bisericii potrivit modelului biblic nu s-a rezumat doar la evanghelizare, ci mai degrabă la plantare de biserici, astfel încât oriunde apostolii evanghelizau, puneau concomitent și bazele unei noi biserici. De aceea biserica este cadrul în care se formează ucenicii, iar focalizarea noastră în misiune va fi în primul rând plantarea de biserici și apoi alte lucrări parabisericești.

Dedicare pentru cârmuirea bisericii de către prezbiteri

Atât în Vechiul Testament, cât și în Noul Testament, Dumnezeu și-a condus poporul ales prin prezbiteri, un grup de credincioși maturi, examinați și validați, cărora Domnul, prin consacrarea lor în lucrare, le-a conferit autoritate și responsabilitate de a păstori turma încredințată lor.

Ei sunt cei care supraveghează orice domeniu al lucrării bisericii, protejând și răspunzând de sănătatea bisericii, de direcția, doctrina și disciplina bisericii.

Dedicare pentru consiliere biblică

Consilierea biblică este procesul prin care biserica încearcă să rezolve problemele și poverile credincioșilor săi. Ținând cont că în societatea contemporană sunt răspândite multe perspective de înțelegere, abordare, vindecare și rezolvare a problemelor vieții, noi credem că Dumnezeu ne-a lăsat în Scriptură esența și uneltele necesare rezolvării oricărei probleme omenești. De aceea, în procesul de analiză și soluționare a problemelor și poverilor vieții, abordarea noastră va fi una biblică, nu integraționistă, evaluând toate simptomele, dar și soluțiile propuse prin prisma adevărului Scripturii.

Dedicare pentru evaluare periodică și intenționată

Noi credem că orice lucrare spirituală sănătoasă trebuie să fie orientată pe scop și, deci, să aibă obiective măsurabile care pot fi evaluate. Eficiența în lucrarea bisericii este o cerință biblică și de aceea, evaluările se vor face intenționat și periodic, în funcție de necesitățile și criteriile stabilite de conducerea bisericii.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!